Projekt, którego realizacji podjął się zespół Aesco dotyczy wprowadzenia rozwiązań redukujących zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Szacowane wstępnie oszczędności mogą wynieść od 200 do 300 tys. zł rocznie w fazie przedinwestycyjnej oraz ok. 1,5 mln zł rocznie po zrealizowaniu inwestycji.