Aesco przygotowuje Raport dla Banku Światowego dot. efektywności energetycznej