Aesco przedstawiła wyniki audytu finansowego Kielc