Zespół Aesco zakończył właśnie projekt pozyskania finansowania dla dużej spółki komunalnej zajmującej się gospodarką wodno-kanalizacyjną. Projekt obejmował przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej spółki wraz ze zdobyciem finansowania na ponad 33 mln zł w formie emisji obligacji plasowanych w sektorze bankowym.