Aesco Group na XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach