Aesco Group została partnerem Kongresu Regionów we Wrocławiu w dn. 11-12.06.2019 r. Jak zwykle będziemy wspierać włodarzy i skarbników w wyliczaniu nowych limitów zadłużenia. Przygotowaliśmy osobną analizę dla każdego samorządu.

W czasie Kongresu Mariusz Gołaszewski wygłosił wystąpienie pt. “Jak i kto może skorzystać ze zmian w indywidualnym wskaźniku zadłużenia gminy” oraz uczestniczył będzie w panelu na temat finansów JST.

Dla każdego z uczestników samorządowych Aesco Group przygotowała analizę finansową z wyliczeniem wartości wskaźnika z art. 243 uofp według nowych projektowanych reguł.

Serdecznie zapraszamy!

Poniżej podsumowanie wystąpienia w materiale pokonferencyjnym.