Już za tydzień, w dniach 22-23 września odbędzie się XIV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W tegorocznym Forum weźmie udział blisko 1000 osób.

W czternastej edycji Forum Aesco Group zostało wyróżnione poprzez nadanie tytułu Partnera Merytorycznego, co oznacza m.in. udział naszych ekspertów w wybranych panelach dyskusyjnych oraz możliwość indywidualnego spotkania z nimi.

Forum to dwa dni sesji tematycznych począwszy od finansów, przez technikę, kulturę, oświatę, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, służbę zdrowia, ustrój samorządu aż po gospodarkę komunalną z udziałem reprezentantów samorządu terytorialnego, prezesów największych firm, naukowców i praktyków.  Wydarzenie organizowane jest przez wydawcę Pisma Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”.

Wśród prelegentów znalazł się Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Aesco Group, który przedstawi punkt widzenia praktyka na następujące tematy z zakresu finansów JST oraz spółek komunalnych:

– Zadłużenie samorządów a możliwości sfinansowania wkładów własnych do perspektywy UE 2014-2020. Nowe produkty finansowe, które można zastosować;
– Finansowanie inwestycji komunalnych bez poręczenia samorządów. Najnowsze doświadczenia i praktyki rynkowe.

W trakcie dwóch dni Forum funkcjonowało będzie stoisko Aesco Group w Strefie Eksperta w holu głównym MCK, na które serdecznie zapraszamy. W każdej chwili nasi przedstawiciele, w tym członkowie zarządu i dyrektorzy regionalni, będą gotowi podsunąć dopasowane rozwiązania z naszej oferty produktowej, które pozwolą wykorzystać szanse minimalizując zagrożenia.