Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach razem z Aesco Group