W dniach 21-22 maja 2019 r. odbywa się w Warszawie organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej II Krajowy Kongres Forów Skarbników. Aesco Group współpracuje z Forami Skarbników od lat, więc objęło funkcję Partnera Głównego.

W czasie Kongresu Mariusz Gołaszewski wygłosił wystąpienie pt. Nowe przepisy dotyczące limitacji zadłużenia JST. Kto może mieć w przyszłości problemy z ich spełnieniem? Wnioski praktyczne z pierwszych miesięcy ich stosowania” (21 maja godz. 12:00) oraz uczestniczył w panelu “Ustawa o finansach publicznych – praktyczne konsekwencje zmian” (22 maja godz. 9:00).

Prezentację można pobrać tutaj.

Dla każdego ze skarbników Aesco Group przygotowała analizę finansową z wyliczeniem wartości wskaźnika z art. 243 uofp według nowych projektowanych reguł oraz przygotowała materiał dot. kosztów emisji obligacji po 1.07.2019 r. (do pobrania tutaj)