Podczas XIX Kongresu Gmin Wiejskich przekazaliśmy samorządowcom ponad 280 ich indywidualnych analiz w zakresie wpływu zmian podatkowych na finanse samorządów. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy symulację wpływu zmian w podatku PIT i wzrostów cen energii elektrycznej i wynagrodzeń nauczycieli na możliwości finansowania inwestycji (w tym na relację z art. 243 ufp)! Wiemy, że wyniki były szeroko dyskutowane, pojawiły się nawet w relacjach burmistrzów do lokalnej pracy. Kilkoro skarbników zweryfikowało nasze wyliczenia innymi metodami i wyniki były bardzo zbieżne.

Omówiliśmy też pozytywne aspekty ostatnich zmian do ustawy o finansach publicznych.

Dziękujemy za duże zainteresowanie naszą pracą!