W dniach 12-13 czerwca 2018 r. odbył się organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej I Krajowy Kongres Forów Skarbników. Aesco Group współpracuje z Forami Skarbników od lat, więc objęło funkcję Partnera Merytorycznego.

W czasie Kongersu Mariusz Gołaszewski wygłosił wystąpienie pt. „Wyniki analizy wpływu zmian do ustawy o finansach publicznych w zakresie limitacji zadłużenia na zdolność kredytową samorządów: kto będzie miał problemy, a komu będzie łatwiej”.

Prezentację można pobrać tutaj.

Dla każdego ze skarbników Aesco Group przygotowała analizę finansową z wyliczeniem wartości wskaźnika z art. 243 uofp według nowych projektowanych reguł.

Poniżej relacja fotograficzna z naszej obecności na Kongresie.

« z 3 »