Aesco Group na I Krajowym Kongresie Forów Skarbników w Jachrance