Poniżej prezentujemy do pobrania prezentację Mariusza Gołaszewskiego wygłoszoną na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu w dniu 19.06.2018.

Prezentacja jest do pobrania tutaj.