5 argumentów na zarzuty o nadmiernym korzystaniu przez gminę z zadłużenia. Pomysły na…