Wpływ kryzysu COVID-19 na finanse JST: sposoby przeciwdziałania